Työhyvinvointi -murroksesta selviytymisen keino

Pelkät peruukkiperjantait tai kukkakeskiviikot eivät riitä työnilon lisäämisessä, jos työt eivät suju, esimiestoiminta mättää tai ilmapiiriongelma tulppaa suorituskyvyn. Tässä hiukan pitempi pohdinta Osviitta-lehdestä 1/2016.

Tunneälyä esimiehille

Esimiehen tunneosaamisen ja hänen yksikkönsä työilmapiirin välillä on yhteys: tunneosaavampien esimiesten yksiköissä on parempi ilmapiiri. Tunnetaidot olivat lisäksi myönteisessä yhteydessä runsaampaan ja seyvempään rentoutumiseen. Esimiehille rakennettiin oppimisympäristö, jossa he saattoivat harjoitella tunnetaitojaan.