Tunneälyä esimiehille

Esimiehen tunneosaamisen ja hänen yksikkönsä työilmapiirin välillä on yhteys: tunneosaavampien esimiesten yksiköissä on parempi ilmapiiri. Tunnetaidot olivat lisäksi myönteisessä yhteydessä runsaampaan ja seyvempään rentoutumiseen. Esimiehille rakennettiin oppimisympäristö, jossa he saattoivat harjoitella tunnetaitojaan.