Kirjoja ja oppaita

ELÄMÄNILON JÄLJILLÄ – TUNNE JUURESI, VAIKUTA ELÄMÄÄSI

Tulossa keväällä 2022. Kustantaja Basama Books.

TYÖHYVINVOINTI 2016

Marja-Liisa Manka & Marjut Manka

Työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta, mutta panostaminen siihen kannattaa: hyvinvoiva henkilöstö tekee paremman tuloksen. Onnistumisen eväät löytyvät niin johtamisesta, toimintatavoista, ilmapiiristä ja työstä kuin työntekijästä itsestänsä ja hänen asenteistansa. Näiden kehittäminen vaatii strategista johtamista mutta myös pieniä arjen tekoja. Marja-Liisa Mankan ja Marjut Mankan Työhyvinvointi-teos sisältää kattavan selvityksen työhyvinvoinnin lähestymistavoista ja tarjoaa konkreettisia työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen ja kehittämiseen.

Iso työkalupakki (60 s.), mm. työhyvinvoinnin tikkataulutyökalut työyhteisölle ja itselle, psykologisen pääoman testi, sosiaalisen pääoman testi, palautumisen testi, työhyvinvointisuunnitelman tekeminen.

Teos on suunnattu HR:lle ja esimiehille, mutta myös jokainen työyhteisön jäsen hyötyy siitä itsekin. Työhyvinvoinnin edistäminen on johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyötä.

KIRJAN TILAUS

https://shop.almatalent.fi/tyohyvinvointi.html

https://shop.almatalent.fi/tyohyvinvointi-ekirja.html

STRESSIKIRJA -MISTÄ VIRTAA? 2015

Kiire, mielekkyyskato, organisaatiomuutokset, jopa asiakkaatkin kiusaavat – esimiehestä puhumattakaan. Stressihän siitä seuraa, ja tunteilla on taipumus tarttua ihmisestä toiseen. Siksi johdon ja esimiesten pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota positiivisen ilmapiirin rakentamiseen. Myös jokainen työyhteisön jäsen voi synnyttää positiivisuuden kierrettä kiittämällä ja kehumalla. Kun teemme työtä mielellämme, olemme myös onnellisempia ja jopa terveempiä.

Kirjassa yhdistyvät viimeisin tutkimustieto ja kirjailijan omat kokemukset. Opit miten stressi vaikuttaa elämääsi ja saat konkreettisia keinoja sen selättämiseksi. Opit myös ammentamaan voimaa pysähtymisestä ja palautumisesta: raivaamaan aikaa itsellesi.

KIRJAN TILAUS

https://shop.almatalent.fi/stressikirja.html

https://shop.almatalent.fi/stressikirja-ekirja.html

TYÖNILO 4. painos 2013

Vaikka mediassa puhutaan paljon henkisestä pahoinvoinnista, kiireestä ja työn tekemisestä entistä pienemmällä porukalla, ei sen tarvitse olla työelämän koko kuva. Jokaisen on mahdollista toimia omalla työpaikallaan työnilon lisäämiseksi – olemalla töissä ihmisiksi.

Kirjassa tartutaan työnilon reseptiin: hyvä johtaminen, yhteisöllisyys, joustava toimintatapa ja työn hallinta saavat hyvälle mielelle. Ja se, mihin huomio kiinnittyy, valtaa mielen. Siksi työpaikoilla kannattaa kaikkien pohtia, mikä meillä lisäisi työniloa. Kirjassa kerrotaan esimerkein keinoista, joista hyötyy jokainen – myös työnantaja, koska menestys piilee innostuneissa ja hyvinvoivissa työntekijöissä.

KIRJAN TILAUS

https://shop.almatalent.fi/tyonilo.html

MUITA TYÖHYVINVOINTIIN JA STRESSIIN LIITTYVIÄ JULKAISUJA JA OPPAITA LINKKEINEEN, JOISSA MARJA-LIISA KIRJOITTAJANA MUKANA YKSIN TAI TOISTEN KANSSA

Mäkiniemi, J-P., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M-L. 2015. Miten kuntaesimies voi parantaa työhyvinvointia. Case Espoo.

Linkki: https://kaks.fi/julkaisut/miten-kuntaesimies-voi-parantaa-tyohyvinvointia-6/

Larjovuori, R.-L., Manka, M-L. & Nuutinen, S. 2015. Inhimillinen pääoma – Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? STM:n raportteja ja muistioita 5. Helsinki.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70342

Manka, M-L. & Bordi, L. (toim.) 2014. Tosielämän työhyvinvointia. Ratkaisuja ja kokemuksia. Tampereen yliopisto, Tampereen Business Campus, EU,ESR, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

https://docplayer.fi/9098548-Tosielaman-tyohyvinvointia-marja-liisa-manka-ja-laura-bordi-toim.html

 

Manka M-L. & Larjovuori R- & Heikkilä-Tammi K. 2014. Voimavarat käyttöön – miten kehittää psykologista pääomaa. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö.

 

https://www.researchgate.net/profile/Riitta-Liisa_Larjovuori/publication/278390607_Voimavarat_kayttoon_-_miten_kehitan_psykologista_paaomaa/links/557ffc3a08aeea18b77a3212/Voimavarat-kaeyttoeoen-miten-kehitaen-psykologista-paeaeomaa.pdf

Ravaja,N., Salminen, M., Saarinen, M., Manka, M.-L., Bordi, L., Manka, M. & Heikkilä-Tammi, K. 2013. Leademo – edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi. Aalto-Yliopisto & Tampereen yliopisto. Loppuraportti Tekesille.

https://research.tuni.fi/uploads/2019/09/e2f18c11-leademo-loppuraportti_web.pdf

Manka, Marja-Liisa & Larjovuori, Riitta-Liisa (2014). Through Communality to Success – Guide to Developing Social Capital in the Workplace. Tampereen yliopisto & Kuntoutussäätiö. Opas on ilmainen.

 

Manka M-L. & Larjovuori R-L. 2013. Yhteisöllisyydellä menestykseen. Opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö.

https://docplayer.fi/309314-Yhteisollisyydella-menestykseen.html


Nuutinen S. , Heikkilä-Tammi K., Manka M-L. & Bordi L. 2013. Vuorovaikutteinen johtajuus työuran jatkamisen keinona. Tampereen yliopisto & TSR.

Manka M-L& Bordi L. 2013. Perusasioista pieniin ihmeisiin – kuntajohtamisen kuva. KAKS & Tampereen yliopisto. 

Linkki oppaaseen: https://kaks.fi/wp-content/uploads/2013/01/Manka_Bordi_Heikkil%C3%A4-Tammi.pdf

 

TYÖHYVINVOINTI JA TULOKSELLISUUS. Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa. Tampereen yliopisto, Tekes, KT ja Keva.

Linkki oppaaseen: https://research.tuni.fi/uploads/2019/09/6c87d269-tyohyvinvointi-ja-tuloksellisuus.pdf

Manka, M-L & Hakala, L. 2011. Henkilöstö-tunnusluvut johtamisen tukena. Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö

Linkki oppaseen: https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2021/04/henkilostotunnusluvut.pdf

Manka, Marja-Liisa & Mäenpää, Marjut (2010). Tulevaisuuden osaajaksi. Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella. Tampereen yliopisto & Kuntoutussäätiö.

Linkki oppaaseen: https://docplayer.fi/3396533-Tulevaisuuden-osaajaksi.html

 

 

Manka M-L., Hakala L., Nuutinen S. & Harju R. 2010.Työn iloa ja imua – työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö.

Linkki oppaaseen: http://lato.poutapilvi.fi/p4_kuntoutussaatio/files/391/tyhyopas_lopullinen.pdf

Manka M-L. 2007. Työrauhan julistus – miten olla ihmisiksi alaisena ja esimiehenä -kirja on ilmestynyt marraskuussa 2007. Yt-neuvotteluja, irtisanomisia, kiirettä, uupumista, kyräilyä, syyllisten etsimistä ja seuraavan organisaatiomuutoksen odottelua… Miten jatkuvan myllerryksen keskeltä voi löytää työrauhan ja tekemisen imun? Helsinki: Kirjapaja

Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen -kirja on ilmestynyt keväällä 2006. Siinä on kerrottu työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustiedon ja esimerkkien kanssa. Uusin 3.painos otettiin 2010 tammikuussa, ja se on pehmeäkantinen.

Manka, M-L. 1999. Toptiimi: kohti tuottavaa, oppivaa ja positiivista työyhteisöä sekä henkilökohtaista hyvinvointia. Toimintatutkimus broilertehtaan transformaatioprosessista – tiikerinloikalla ja kukonaskelin. T Acta Universitatis Tamperensis 668. Tampere: Tampereen yliopisto.

Manka M-L., Keskinen A., Siekkinen P. & Nuutinen S. 2009. Työyhteisötarinoita – ongelmista ratkaisukeskeiseen kehittämiseen. HyWin- julkaisuja 1/2009. Tampereen yliopisto ja Työsuojelurahasto.

Manka M-L., Kaikkonen M-L. & Nuutinen S. 2007. Hyvinvointia työyhteisöön. Eväitä kehittämistyön avuksi. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos & Esr.

 

dropbox.com/…/Näyttökuva 2020-10-1 kello 13.24.19.png