Tuotteet

Tarjoan kehittämisvalmennusta ja luentoja työhyvinvoinnin eri alueilta.

Olen myös pitänyt webinaariluentoja mm. Teams- , Zoom- ja Gotowebinar- sovellusten avulla. Yleisin luentojen kesto on ollut 1-1,5 tuntia. Siihen on sisältynyt myös keskustelua ja kysymyksiä asianomaisista teemoista sekä tehtäviä, joilla edistää oman ja työyhteisön hyvinvointia myös jatkossa opitun perusteella.

Asiakaspalaute 20.1.2022: ”Lämmin kiitos tämän iltapäivän puheenvuorostasi. Se oli juuri sitä, mitä toivoimme ja vielä enemmänkin. Tiukkaa asiaa lempeästi esitettynä, tieteellistä tietoa kansantajuisesti selitettynä, sopivasti huumoria viljellen ja kuulijoita osallistaen. Saimme kaikki eväitä eteenpäin.

Plussana tietenkin vielä sekin, että saimme materiaalin johon palata. Yksi livenä kuulolla ollut osallistuja laittoi myös viestiä, että olisiko hänenkin mahdollista saada tallennelinkki, koska hän haluaisi kuunnella esityksen vielä toiseen kertaan, että saa syvennettyä asioita mielessään. Mahtava palaute!”

Saija Sippola, toiminnanjohtaja, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry.

Teen myös yhteistyötä ohjelmapalvelu Villipihlajan kanssa, jonka tuotteista enemmän sivun lopussa. Villipihlajan palveluita voi helposti liittää tarjoamani luentojen oheen.

VIRIKELUENNOT:
Kesto 1 t – 7 t, luennot voidaan rakentaa myös asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Onnistumme yhdessä

 • mistä työniloa poikkeusaikana – katse työn ja omiin voimavaroihin
 • työn voimavarat: informaatioergonomia, työn tuunaaminen ja hyvä yhteistyö
 • työyhteisötaidot, jokaisen taidot
 • hyvän johtamisen abc
 • ryhmän toiminnan kehittäminen: pelisääntöjen luominen
 • vuorovaikutustyylit: miten tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
 • ”hankalat” ihmiset – onko heitä?

Yhteistä säveltä rakentamassa

 • Tervehdi ja ota mukaan!
 • Kehu ja kannusta!
 • Havaitse hyvä!
 • Kuuntele ja kysy, jos et ymmärrä!
 • Kritisoi asiaa, älä persoonaa!
 • Ota selvää, älä usko kuulopuheisiin!
 • Huolehdi omasta jaksamisestasi- kestät silloin muitakin!

Onnen ohjeet – hyvän tekeminen saa hyvälle mielelle

 • Suomi – seitsemättä kertaa maailman onnellisin maa
 • onnen käsite – suhde henkilökohtaiseen hyvinvointiin
 • onnen ainekset: merkityksellinen työ ja elämä, positiivisten tunteiden ylläpitäminen, kielteisistä tunteista ulospääseminen, empatia, epäitsekkyys ja yhteisöllisyys sekä läsnäolotaitoisuus
 • onnen ohjeet

Stressi -mistä virtaa?

 • hyvä, aikaansaava, ja paha, uuvuttava, stressi
 • stressin vaikutukset ja tunnistaminen
 • keinoja stressin hallintaan: työn voimavarat ja omat voimavarat
 • palautuminen
 • miten vähentää negatiivista stressiä

Tiikerinloikka työniloon

 • muutos – uhkasta mahdollisuudeksi
 • pieni kaaos ei ole pahasta – muutoksen psykologiaa
 • hyvinvoiva työyhteisö – hyvinvoiva ihminen – askeleita työniloon

Työnilo- pää(n)asia

 • valittamisesta vaikuttamiseen – näkökulman vaihdos
 • pääasia – hyvinvoivat työntekijät tekevät hyvää tulosta
 • päänasia – jokainen on vastuussa
 • reseptiikkaa itse kullekin

Työhyvinvoinnin kehittäminen

 • työhyvinvoinnin laaja-alainen käsite
 • mikä meillä lisäisi työhyvinvointia, tavoitteiden etsiminen? – miten esteet voitaisiin ylittää?
 • millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan
 • miten saavuttamista arvioidaan, tunnusluvut

Organisaatiokulttuuri – hyvinvoinnin perusta

 • organisaatiokulttuurin piirteiden tunnistaminen ja arvoilla johtaminen – osaamisen johtaminen, kartoittaminen ja kehittäminen sekä arviointi; tulevaisuuden osaamiskartoituksen tekeminen
 • muutoksen johtaminen, uudistumiskykyisyys; uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden arviointi
 • toimintarakenteiden muuttaminen, mm. tiimien rakentaminen
 • työhyvinvointi ja jaksaminen
 • ikäjohtaminen

Rohkene katsoa peiliin

 • muutokset: riesa vai virkistyksen lähde? – omat ajattelumallit ja elämänhallinta
 • oman itseni johtaminen
 • kasvumotivaatio
 • jaksamisen eväitä: omien hiostajien tiedostaminen ja hallinnan tunteen vahvistaminen
 • unelmatyöpaja oman kehittämissuunnitelman tekemiseksi
 • ns. psykologisen pääoman arviointi ja kehittäminen

Työn kehittäminen

 • Itseohjautuvuuden ja työn vaikutusmahdollisuuksien sekä kannustearvon arviointi ja kehittäminen
 • Innostavaan työhön – tuunaisimmeko työtämme merkityksellisemmäksi, yhteisöllisyyttä tarjoavaksi ja että sitä jaksaisi tehdä!

Docendum

Lisäelämyksiä luentopäivään!

Työhyvinvointitilaisuutta tai -päivää voi myös monipuolistaa yhteistyökumppanini Villipihlajan ohjelmapalveluilla. Villisti tanssien tai rentoutta etsien. Katso lisää Villipihlajan sivuilta!