Tuotteet

Tarjoan kehittämisvalmennusta sekä konsultointia työhyvinvoinnin eri alueilta.  Olen lopettanut yritykseni Docendum Oy:n, mutta teen töitä kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta tai henkilökohtaisena palkkiona. Teen myös yhteistyötä ohjelmapalvelu Villipihlajan kanssa, jonka tuotteista enemmän sivun lopussa. Villipihlajan palveluita voi helposti liittää tarjoamani tuotteiden oheen.

VIRIKELUENNOT:
Kesto 1 t – 7 t, luennot voidaan rakentaa myös asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Onnen ohjeet

 • Suomi – onnelako?
 • onnen käsite – suhde henkilökohtaiseen hyvinvointiin
 • onnen ainekset: positiivisten tunteiden ylläpitäminen, kielteisistä tunteista ulospääseminen, empatia, epäitsekkyys ja yhteisöllisyys sekä läsnäolotaitoisuus
 • onnen ohjeet

Stressi -mistä virtaa?

 • hyvä, aikaansaava, ja paha, uuvuttava, stressi
 • stressin vaikutukset ja tunnistaminen
 • keinoja stressin hallintaan: työn voimavarat ja omat voimavarat
 • palautuminen
 • onnen ohjeet

Tiikerinloikka työniloon

 • muutos – uhkasta mahdollisuudeksi
 • pieni kaaos ei ole pahasta – muutoksen psykologiaa
 • hyvinvoiva työyhteisö – hyvinvoiva ihminen – askeleita työniloon

Työnilo- pää(n)asia

 • valittamisesta vaikuttamiseen
 • pääasia – hyvinvoivat työntekijät tekevät hyvää tulosta
 • päänasia – jokainen on vastuussa
 • reseptiikkaa itse kullekin

Työhyvinvointisuunnitelma

 • työhyvinvoinnin laaja-alainen käsite
 • mikä meillä lisäisi työhyvinvointia, tavoitteiden etsiminen? – miten esteet voitaisiin ylittää?
 • millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan
 • miten saavuttamista arvioidaan, tunnusluvut

Organisaatiokulttuuri – hyvinvoinnin perusta

 • organisaatiokulttuurin piirteiden tunnistaminen ja arvoilla johtaminen – osaamisen johtaminen, kartoittaminen ja kehittäminen sekä arviointi; tulevaisuuden osaamiskartoituksen tekeminen
 • muutoksen johtaminen, uudistumiskykyisyys; uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden arviointi
 • toimintarakenteiden muuttaminen, mm. tiimien rakentaminen
 • työhyvinvointi ja jaksaminen
 • ikäjohtaminen

Rohkene katsoa peiliin

 • muutokset: riesa vai virkistyksen lähde? – omat ajattelumallit ja elämänhallinta
 • oman itseni johtaminen
 • kasvumotivaatio
 • jaksamisen eväitä: omien hiostajien tiedostaminen ja hallinnan tunteen vahvistaminen
 • unelmatyöpaja oman kehittämissuunnitelman tekemiseksi
 • ns. psykologisen pääoman arviointi ja kehittäminen

Onnistumme yhdessä

 • mistä työniloa muutoksissa – katse voimavaroihin
 • työn voimavarat: informaatioergonomia, työn tuunaaminen ja hyvä yhteistyö
 • työyhteisötaidot, jokaisen taidot
 • hyvän johtamisen abc
 • ryhmän toiminnan kehittäminen: pelisääntöjen luominen Tiikerinloikka- menetelmällä
 • vuorovaikutustyylit: miten tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
 • ”hankalat” ihmiset – onko heitä?
 • ns. sosiaalisen pääoman arviointi

Työ

 • Itseohjautuvuuden ja työn vaikutusmahdollisuuksien sekä kannustearvon arviointi ja kehittäminen
 • Motivoiva työ – tuunaisimmeko sitä

Docendum

Näkemys kouluttajasta Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen Ohko-koulutuksessa 3.-4.6.2004, taitelijana project manager Juha Petri Välimäki Nokia OYJ:stä. Palautteenannon harjoitteleminen on alkamassa ja fläpillä piirros moitekädestä, jolla me hyvin usein annamme palautetta. Eli haemme syyllistä, syitä ja selityksiä vikoihin.

Lisäelämyksiä luentopäivään!

Työhyvinvointitilaisuutta tai -päivää voi myös monipuolistaa yhteistyökumppanini Villipihlajan ohjelmapalveluilla. Villisti tanssien tai rentoutta etsien. Katso lisää Villipihlajan sivuilta!