Stressin positiivinen puoli, Marja-Liisa Manka haastateltavana

Yh­den­tois­ta vuo­den ajan työ­hy­vin­voin­nin pro­fes­so­ri­na Tam­pe­reen yli­opis­tos­sa työs­ken­nel­lyt Mar­ja-Lii­sa Man­ka ker­toi Hen­ri Pulk­ki­sel­le ja Re­naz Eb­ra­hi­mil­le mi­ten tun­nis­taa yli­kuor­mit­tu­mi­sen mer­kit. Man­ka ja­kaa Stres­si­kir­jas­sa stres­sin kol­meen ta­soon: esi­mer­kik­si lie­vim­mä­lään esiin­tyy ti­la­päis­tä är­syyn­ty­mis­tä, jat­kues­sa stres­sin oi­reet il­me­ne­vät fyy­si­se­nä oi­rei­lu­na ja sy­vem­mäl­lä kol­man­nel­la ta­sol­la il­me­nee jo muis­ti­häi­riöi­tä ja pa­him­mil­laan toi­min­ta­ky­vyn me­ne­tys.

Man­ka kui­ten­kin to­teaa, ett­ei stres­siin kan­na­ta suh­tau­tua pel­käs­tään ne­ga­tii­vi­se­na il­miö­nä, vaan stres­sis­tä saat­taa myös ol­la hyö­tyä voi­ma­va­ra­na jo­ka sti­mu­loi ja lait­taa liik­keel­le. Stres­siä on kui­ten­kin tär­keää osa­ta hal­li­ta.

Linkki haastatteluun podcast

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *