Myötätuntoa voi oppia

Myötätuntoinen osaa asettua toisen ihmisen asemaan, kykenele tunnistamaan toisen ilot ja surut. Empatia on myötätunnon rinnakkaiskäsite. Myötätunto on epäitsekkään käyttäytymisen osa ja kasvattaa näin yhteisöllisyyttä”, dosentti Marja-Liisa Manka kertoo.

http://https-www-hs-fi-kotimaa-art-2000008559458-html

Kerron tässä hiukan artikkelia laajemmin myötätunnosta ja sen eri ulottuvuuksista.

Myötätunnon ulottuvuudet 

  1. Tunne. Ollakseen myötätuntoinen ihmisellä on oltava tunneälyä, jolloin hän tunnistaa toisten ih-misten huolet, murheet ja ilot sekä muut tunteet.  Tunteiden osaaminen ja tulkitseminen on tär-keätä.  
  2. Tieto. Kun tunnet lähimmäisen,on helpompi huomata hänessä erilaisia asioita kuten avuntar-vetta. Kiireessä tai stressissä on vaikea havaita sitä, koska ihminen keskittyy silloin itseensä.  
  3. Toiminta. Tunneälyn ja tiedon lisäksi on tärkeätä toimia, jotta voi tuntea empatiaa toista koh-taan. Myötätunto edellyttää tekoja, eli sitä, että osoittaa myötätunnon toiselle ihmiselle. 

Yleisimmin myötätunto liitetään toisen ongelmatilanteiden havaitsemiseen, mutta se voidaan yh-distää myös toisen iloihin ja onnistumisiin osallistumiseen. Tällöin puhutaan myötäinnosta. 

Myötätuntoa voi  oppia ja opiskella 

Ei hätää, jos et tiedä asiasta mitään, sillä myötätuntoa voi myös opiskella. Myötätuntoa on kaik-kialla, missä ihminen näkee positiivista ja hyvää. Asenne ratkaisee. 

Aiheesta on olemassa paljon tutkimustietoa. Myötätunnolla on suuri positiivinen vaikutus työ-yhteisöön.

Myötätunnon puute tekee työyhteisöstä kovan ja julman.

Tällöin työyhteistöstä puuttuu yhteishenki, mikä sitoo ihmisiä organisaatioon”, Manka kertoo. 

Huomaaminen ja tunnustusten jakaminen, kiittäminen sekä selän takana kehuminen edistävät yhteishenkeä. Asioiden puheeksi ottaminen ja ongelmien esiin nostaminen välittömästi ovat tärkeitä. 

 Vaikuttamisen mahdollisuus työpaikan asioihin kasvattaa  me-henkeä. “Myötätunto on tunne jolla voi edistää fiilistä”, Manka innostaa. 

Avun tarjoaminen sekä uusien työntekijöiden mukaanottaminen ovat tärkeitä myötätunnon te-koja. Hauskanpito yhdessä ja huumori kuuluvat niihin. 

Otetaan kaikki mukaan ja kuunnellaan kaikkien mielipiteitä, myös pätkätyöntekijän.

 Nämä asiat parantavat myös tuloksellisuutta ja työnantajakuvaa. Näillä saa valtavasti positiivisia vaikutuksia. 

Tiesitkö, että myötätunto toisia kohtaan voi alentaa myös verenpainetta? 

Myötätunto on hyvän tekemistä, joka aiheuttaa tekijälle hyvän olon tunteen. Kehumi-nen saa ihmiset iloisiksi! 

Korona masentanut ihmisiä 

Manka uskoo, että korona on vaikuttanut ihmisiin hyvin negatiivisesti ja vähentänyt myötätun-non osoittamisen mahdollisuuksia. “Etäpalavereissa ei nähdä ilmeitä, Varsinkin jos kamerat sul-jetaan, ei nähdä  ilmeitä ja keskitytään vain asiaan. Kohtaaminen jää kylmäksi ja tärkeä epäviral-linen osa vähentää yhteisöllisyyttä( kun ei näe muiden osallistujien kasvoja.  Tällä hetkellä varsin-kin. Myös yksin asujat ovat kärsineet eristäytyneisyydestä”, Manka kertoo. 

Tutkimusten mukaan masennus ja ahdistus on kasvanut, pandemian aikana. Pienillä te-oilla voi kuitenkin vaikuttaa ihmisten mielialaan. Työyhteisöissä voisi kiinnittää enemmän huomio-ta siihen, että tehtäisiin asioita yhdessä kuten vietettäisiin pizza-perjantai.

Hätätilanteet tuovat ihmisen parhaan tilanteet esiin. Tällöin on mahdollisuus auttaa toisia.

 Tärkeintä tässä on asenne. Täytyy vaan uskaltaa, olla rohkea, ja kiinnittää huomita hyvään.  

Hyvä mieli on paras lahja, minkä voit antaa toiselle. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.