Tutkimustietoa ja kirjallisuusvinkkejä

STRESSIKIRJA -MISTÄ VIRTAA? -KIRJAN TILAUS
Kirjasta ilmestyi toukokuussa 2015 ja 2.painos marraskuussa 2015.  Saat kirjan 20 %:n alennuksella tilaamalla sen Talentumin verkkokaupasta  http://www.talentumshop.fi/stressikirja.html/?c=BKE1507A&utm_source=emaileri&utm_medium=Email&utm_campaign=Toukokuun%20uutuuskirjat%20*%20Ajattele%20tulevaa%20lomaa&utm_term=Stressikirja%20-%20mista%20virtaa?*%20*Stressikirja*&utm_content=u-923524-29870446-581683

UUSIA TUTKIMUKSIA:
[wp_cpl_sc cat_id=42 list_num=20 css_theme=0 show_author=false show_comments=false sort_order=desc excerpt_length=200]

MEDIASTA POIMITTUA:

 • ”Vapaaehtoistyö voi virkistää eläkepäiviä” Klikkaa tästä.
 • Itellan työhyvinvointisäätiön toukokuun puheenvuoro: ”Puhutaan toisillemme ratkaisukeskeisesti” Klikkaa tästä.
 • ”Professori manaa työpaikoille työrauhaa” Klikkaa tästä.
 • ”Professori julistaa työpaikoille työrauhan” Klikkaa tästä.

RENTOUTUSÄÄNITTEITÄ:

 • Kun aika antaa periksi, metaforia ja rentoutumisia, Topos Oy, Risto Ranta. 1999. Sateen takana. Topos Oy, Risto Ranta. 2002.
 • Tie tarinoihin, Topos Oy, Risto Ranta.
 • Maailman tuulia,Topos Oy, Risto Ranta. 2004.
 • Hypnoosirentoutus. Hypnoosirentoutus itsetuntoa vahvistavin suggestioin. Väinö Pertamo.1999.
 • Williams M.,Teasdale J.,Segal Z. & Kabat-Zinn J. 2009 (2. painos). Mielekkäästi irti masennuksesta. Tietoisen läsnäolon menetelmä. Tallinna: BasamBook. Mukana rentoutusCD. Sopii erityisesti murehtijalle!

Lukuisia muitakin löytyy kirjakaupoista. Äänitteet vievät sinut mielikuvamatkoille ja antavat samalla mielesi rentoutua. Mukana on myös ohjeita, miten voit opetella rentoutumaan itsenäisestikin – muutamassa minuutissa päivän lomassa.

JULKAISUJA:

 • Työrauhan julistus – miten olla ihmisiksi alaisena ja esimiehenä -kirja on ilmestynyt marraskuussa 2007. Yt-neuvotteluja, irtisanomisia, kiirettä, uupumista, kyräilyä, syyllisten etsimistä ja seuraavan organisaatiomuutoksen odottelua… Miten jatkuvan myllerryksen keskeltä voi löytää työrauhan ja tekemisen imun? Voit tilata kirjan minulta Ota yhteyttä -lomakkeella tarjoushintaan 20 euroa + 3 euroa postimaksu. Merkitse siihen postitusosoite ja jos laskutusosoite on eri, niin sekin.
 • Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen -kirja on ilmestynyt keväällä 2006. Siinä on kerrottu työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustiedon ja esimerkkien kanssa. Uusin 3.painos otettiin 2010 tammikuussa, ja se on pehmeäkantinen,näin edullisempi.
 • Alberti, R. & Emons, M. 1999. Miten opin pitämään puoleni, opas omien rajojen puolustamiseen. Keuruu: Otava. Suosittelen kilteille.
 • Ahonen, G. 2002: Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen. Helsinki: Työministeriön jaksamisohjelma. Osoittaa yhteyden henkilöstön hyvinvoinnin, johtamisen, osaamisen kehittämisen, tuloksellisuuden ja asiakastyytyväisyyden välillä.
 • Argyris, C. 1992. On Organizational Learning. Cambridge. Mass. : Blackwell Publishers. Perusteos oppimisesta.
 • Bronsberg, B. & Vestlund, N.1999. Kuuntele itseäsi – vältä uupumus. Juva:WSOY. Kirja auttaa tunnistamaan stressin ensioireet ja hälyttää toimimaan ajoissa tilanteen korjaamiseksi.
 • Coelho, P. 2002. Alkemisti. Keuruu: Otava. 2. painos. Tarinan päähenkilö, paimen, lähtee etsimään unessa näkemänsä aarretta ja matkustaa karavaanin mukana Egyptiin. Kirja on kertomus oman itsensä löytämisestä, viisaudesta kuunnella omaa sydäntään.
 • Dunderfelt, T. 1998. Henkilökemia. Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä. Juva: WSOY. Vuorovaikutustyylien merkityksestä keskinäisessä kanssakäymisessä.
 • Dunderfelt, T. 2001. Intuitio ja tunneviestintä – ihmisten välinen näkymätön yhteys. Juva: WS. Sanattoman viestinnän maailmasta.
 • Dunderfelt, T.2003. Seitsemän avainta hyviin henkilökemioihin. Iloa ihmissuhteista. WS Bookwell.
 • de Mello A. 2000. Havahtuminen. Jyväskylä: Gummerus. Muutos voi lähteä vain omasta itsestä. Moni ihminen on saanut tästä hyviä heräämisen virikkeitä.
 • Eriksen, T. H. 2003.Hetken tyrannia. Juva:WS Bookwell.Kirja, jota opiskelukaverini Pirkko suositteli tavatessamme piiitkästä aikaa. Sosiaaliantropologian professorin ajatuksia mm. siitä, että hitaan ajan pitäisi olla tietoyhteiskunnan jokaisen toivelistan kärjessä.
 • Feldt, T. 2000. Sense of Coherence. Structure, Stability and Health Promoting Role in Working Life. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Tutkimus siitä, miten elämänhallinnan tunne vaikuttaa stressioireisiin ja miten elämänhallintaa voidaan kehittää mm. hyvällä esimiestyöllä ja antamalla mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin.
 • Fuhrman, B. & Ahola, T. 2002. Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tampere: Tammi. Ratkaisukeskeisen kehittämisen opas, joka antaa neuvoja mm. rakentavaan palautteenantoon.
 • Furhman, B., Ahola T. & Hirvihuhta H. 2004. Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään. Hämeenlinna:Tammi. Käytännön ohjeita pelisääntöjen rakentamiseen, jatkoa edelliselle teokselle. Sopii mm. kouluttajille runsaiden harjoitusten vuoksi.
 • Hanh, T.N. 1991 (alkuperäinen englanninkielinen teos, suomennoksessa ei vuosilukua) Rauha on jokainen askel. Juva: WS. Rauha ei ole ulkoista eikä sitä tarvitse tavoitella tai saavuttaa. Läsnäolevana eläminen, vauhdin hidastaminen ja jokaisesta askeleesta ja hengenvedosta nauttiminen riittää.
 • Jönsson, B. 2000. 10 ajatusta ajasta. Helsinki: Tammi. Ruotsalaisfyysikon oivalluksia mm. siitä, että aika on rahaa arvokkaampaa. Elämämme aikana meillä on käytettävissämme keskimäärin 30 000 vuorokautta ja se on ainoa todellinen pääomamme. Ilman pilkkomattomia tunteja, joutilaita päiviä ja pätkimättömiä lomia ei synny uusia ajatuksia. Jönssonin uusin teos v. 2002 Ajatusvoimaa ei enää jaksanut minua sytyttää…
 • Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. 2003. Jyväskylä: Gummerus. Voimavarat käyttöön. Jos kärsit ilonpuutostaudista, podet hullutteluvelkaa, kiire ahdistaa, niin tartu tähän kirjaan. Selkeä perusteos voimavarojen hallintaan, sisältää myös tehtäviä.
 • Keltikangas-Järvinen, L. 2004. Temperamentti -ihmisen yksilöllisyys. Helsinki:WSOY. Perustietoa ihmisen käyttäytymistyylistä, yksilöllisestä tavasta reagoida spontaanisti asioihin. Ei ole olemassa hyvää tai huonoa tyyliä, vaikka meillä tällä hetkellä korostetaankin ulospäinsuuntautuneisuutta ja muutosvalmiutta. Jokainen ihminen voi kehittyä, mutta se vaatii omien ominaispiirteiden tunnistamista ja hyväksymistä.
 • Kinnunen U. & Mauno S. (toim.) 2009. Irtiottoja työstä: työkuormituksesta palautumisen psykologia. Tampere: Tampereen yliopistopaino. Mainio teos palautumisen merkityksestä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta.
 • Kirjavainen, P. & Laakso-Manninen, R. & Manka, M-L. & Troberg, E. 2003. Kehittyvä osaamisen johtaminen. Helian julkaisusarja A:6. Helsinki: Edita. Competence Management – tutkijaryhmään kuuluneet tutkijat ovat koonneet yhteen osaamisen johtamien tutkimuksen ja käytännön kokeilujen eri vaiheita sekä nostavat esiin näkemyksiä osaamisen johtamien tulevaisuuden suunnista.
 • Knowles, M. 1990. The adult learner: a neglected species. Houston: Gulf Publishing Company. Kirja aikuisen oppimisesta ja omista rajoista.
 • Kotter J. & Rathgeber H. 2008. Jäävuoremme sulaa. Muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Helsinki: WSOYpro. Muutoksen hallintaa tarinan muodossa.
 • Kotter J. 2009. Tärkeys järjestykseen. Nyt. Helsinki:Talentum.
 • Kulovesi, A. 2004.Kiireen kesyttäjän käsikirja.Keuruu: Otava. Kiireenkesytys on Anjan tavaramerkki. Vierailut kiireenkesyttäjän talon yhdeksässä huoneessa antavat oivalluksia.
 • Malinen, A. 2000. Towards the essence of adult experiential learning. Laukaa: Sophi. Kiinnostava väitöskirja, joka esittää mm. sen, että ihmisen oppimista estää turvavyö, joka päästää vain osan havainnoista kovalevyllemme. Vasta siihen syntyvien säröjen kautta ihminen voi aidosti oppia uusia asioita.Tiivistelmä löytyy Jyväskylän yliopiston sivuilta.
 • Manka, M-L. 1999. Toptiimi: kohti tuottavaa, oppivaa ja positiivista työyhteisöä sekä henkilökohtaista hyvinvointia. Toimintatutkimus broilertehtaan transformaatioprosessista – tiikerinloikalla ja kukonaskelin. Tarkempi kuvaus kohdassa Toptiimin tiivistelmä. Acta Universitatis Tamperensis 668. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Manka M-L., Keskinen A., Siekkinen P. & Nuutinen S. 2009. Työyhteisötarinoita – ongelmista ratkaisukeskeiseen kehittämiseen. HyWin- julkaisuja 1/2009. Tampereen yliopisto ja Työsuojelurahasto.
 • Manka M-L. 2008. Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Helsinki: Talentum.
 • Manka M-L. 2007. Työrauhan julistus – miten olla ihmisiksi alaisena ja esimiehenä Helsinki: Kirjapaja
 • Manka M-L., Kaikkonen M-L. & Nuutinen S. 2007. Hyvinvointia työyhteisöön. Eväitä kehittämistyön avuksi. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos & Esr.
 • Mezirow, J. & al. (toim.) 1995. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Miktor. 17-37. Kiinnostava kirja ajattelumallien, merkitysperspektiivien vaikutuksesta ja kriittisestä reflektiosta.
 • Riikonen, E., Makkonen, M.& Vilkkumaa, I. 2002. Hullun työn tauti. Jyväskylä: Vastapaino. Kriittinen kirja tämän päivän työelämästä. Hullun lehmän tauti on diagnostisoidumpi kuin hullun työn tauti!
 • Ruiz D.M. 2001. Neljä tietä vapauteen. Opas tolteekki-intiaanien vanhaan viisauteen. Hämeenlinna: Karisto. Kertomus siitä, kuinka meidät on kesytetty ja miten voimme vapautua. Käytä sanojasi puhtaasti, älä ota mitään henkilökohtaisesti, älä oleta mitään ja tee aina parhaasi.
 • Ruohotie, P. & Honka J. 1999. Palkitseva ja kannustava johtaminen. Helsinki: Edita. Saat sitä, mitä palkitset.
 • Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Juva: WSOY. Perusteos aikuisen oppimisesta.
 • O’Connor, J. & McDermott, I.1998. NLP:n aakkoset. Jyväskylä: Gummerus. Selkeä perusopas, joka tarjoaa käytännön tietoa ihmisten mahdollisuuksista, vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisestä.
 • Ollila, M-R. 2002. Erheitä ja virheitä. Juva:WS Bookwell. Tietäminen tapahtuu totuuden ja erheen rajalla. Syvällinen teos täynnä älyllistä ilotulitusta.
 • Ollila, M-R. 2003.Uskollisuudesta ja uskottomuudesta. Hki:Kirjapaja. Oletko itsellesi uskollinen? Kuka on naamiosi takana, vai onko siellä ketään? Panee pohtimaan sitä, mitä tällä hetkellä teet: käytätkö potentiaaliasi vai tuhlaatko!
 • Schein, E. 2001. Yrityskulttuuri – selviytymisopas. Tietoja ja luuloja kulttuurimuutoksesta. Tampere: Tammerpaino. Antaa kuvauksen siitä, miten muuttaa yrityksen ”ajattelumalleja” ja toiminnan tapoja eli organsiaatiokulttuuria.
 • Senge, P. , Roberts, C., Boss, R. Smith, R., Roth, G. & Kleiner, A. 1999. The Dance of Change. WSOY. Uusimpia oppivan organisaation ”perustajan” ajatuksia.
 • Silvennoinen M. & Kauppinen R. 2006. Onnistu alaisena. Jyväskylä:Gummerus. Virkistävää lukemista omasta vastuusta.
 • Williams M.,Teasdale J.,Segal Z. & Kabat-Zinn J. 2009 (2. painos). Mielekkäästi irti masennuksesta. Tietoisen läsnäolon menetelmä. Tallinna: BasamBook. Opettaa tietoista läsnäoloa ja rentoutumista, mukana CD. Päivitetty 25.10.2009
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone