Tuotteet

Docendum Oy tarjoaa kehittämisvalmennusta sekä konsultointia työhyvinvoinnin eri alueilta. Tuotteet sisältävät kehittämistarvetutkimuksia, virikeluentoja ja kehittämisen konsultointia.

KEHITTÄMISTARVETUTKIMUKSET:

Laajahkolla kehittämistarvetutkimuksella voidaan arvioida työyhteisön tämänhetkistä tilaa ja lähteä yhdessä henkilöstön kanssa miettimään kipukohtien kehittämistä. Pääpaino on tulevaisuuteen suuntautuvien kehittämistavoitteiden etsimisessä.

Keskustelun pohjaksi voidaan tehdä myös Työhyvinvoinnin tikkataulu, kuntokartoitus, joka on kehittämistarvetutkimuksen lyhennetty versio, keskustelun pohjaksi.

Tästä linkista tarkempaa tietoa tikkataulusta:
Työhyvinvoinnin tikkataulu esittely

VIRIKELUENNOT:
Kesto 1 t – 7 t, luennot voidaan rakentaa myös asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Onnen ohjeet

  • Suomi – onnelako?
  • onnen käsite – suhde henkilökohtaiseen hyvinvointiin
  • onnen ainekset: positiivisten tunteiden ylläpitäminen, kielteisistä tunteista ulospääseminen, empatia, altruismi ja yhteisöllisyys sekä läsnäolotaitoisuus
  • onnen ohjeet

Stressi -mistä virtaa?

  • tutkimus, vaikutukset ja tunnistaminen
  • keinoja stressin hallintaan: työn voimavarat ja omat voimavarat
  • palautuminen
  • onnen ohjeet

Tiikerinloikka työniloon

  • muutos – uhkasta mahdollisuudeksi
  • pieni kaaos ei ole pahasta – muutoksen psykologiaa
  • hyvinvoiva työyhteisö – hyvinvoiva ihminen – askeleita työniloon

Työnilo- pää(n)asia

  • valittamisesta vaikuttamiseen
  • pääasia – hyvinvoivat työntekijät tekevät hyvää tulosta
  • päänasia – jokainen on vastuussa
  • reseptiikkaa itse kullekin

Mercuri_Palvelu_Polttopisteessä 8.2.2013
Työnilo – päänasiaMercuri
Työnilonjulistus

  • miksi katse työniloon
  • henkisen hyvinvoinnin malli
  • positiivinen -negatiivinen stressi
  • esimiehen keinot työhyvinvoinnin edistämiseksi – työntekijän keinot työhyvinvoinnin edistämiseksi

Työhyvinvointisuunnitelma

  • työhyvinvoinnin laaja-alainen käsite
  • mikä meillä lisäisi työhyvinvointia, tavoitteiden etsiminen? – miten esteet voitaisiin ylittää?
  • millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan
  • miten saavuttamista arvioidaan, tunnusluvut

Organisaatio

  • organisaatiokulttuurin piirteiden tunnistaminen ja arvoilla johtaminen – osaamisen johtaminen, kartoittaminen ja kehittäminen sekä arviointi; tulevaisuuden osaamiskartoituksen tekeminen
  • muutoksen johtaminen, uudistumiskykyisyys; uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden arviointi
  • toimintarakenteiden muuttaminen, mm. tiimien rakentaminen
  • työhyvinvointi ja jaksaminen
  • ikäjohtaminen

Esimiestoiminta

  • ihmisten johtaminen, osallistaminen (= empowerment)
  • 360 asteen palautetutkimukset ja yhteenvedot kehittämissuosituksin
  • kehityskeskustelut ryhmille ja yksilöille sekä palautteenannon opetteleminen – konfliktitilanteiden ratkaiseminen
  • suorituksen johtaminen
  • ns. sosiaalisen pääoman arviointi

Ihminen itse

  • muutokset: riesa vai virkistyksen lähde? – omat ajattelumallit ja elämänhallinta
  • oman itseni johtaminen
  • kasvumotivaatio
  • jaksamisen eväitä: omien hiostajien tiedostaminen ja hallinnan tunteen vahvistaminen
  • unelmatyöpaja oman kehittämissuunnitelman tekemiseksi
  • ns. psykologisen pääoman arviointi ja kehittäminen

Ryhmän toiminta

  • ryhmädynamiikka ja ryhmän kehitysvaiheet
  • ryhmän toiminnan kehittäminen: pelisääntöjen luominen Tiikerinloikka- menetelmällä
  • rvuorovaikutustyylit: miten tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
  • ”hankalat” ihmiset – onko heitä?
  • ns. sosiaalisen pääoman arviointi

Työ

  • Itseohjautuvuuden ja työn vaikutusmahdollisuuksien sekä kannustearvon arviointi ja kehittäminen
  • Motivoiva työ

Docendum

Näkemys kouluttajasta Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen Ohko-koulutuksessa 3.-4.6.2004, taitelijana project manager Juha Petri Välimäki Nokia OYJ:stä. Palautteenannon harjoitteleminen on alkamassa ja fläpillä piirros moitekädestä, jolla me hyvin usein annamme palautetta. Eli haemme syyllistä, syitä ja selityksiä vikoihin.