Marja-Liisa Manka – CV

Koulutus:

 •  Filosofian tohtori, 1999, pääaineena kasvatustieteet, erityisesti ammattikasvatus, Tampereen yliopisto
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri 1975, pääaineena tiedotusoppi, muut julkishallinto, josta sivulaudaturtutkielma, kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka, tilastotiede, valtio-oppi Tampereen yliopisto
 •  Kansantaloustieteen approbatur 1978 Oulun yliopisto
 •  Psykologian approbatur 1979 Oulun yliopisto

Työkokemus:

 • Dosentti, työhyvinvoinnin johtaminen, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 1.1.2015 alkaen
 • Professori 17.5.2004 – 31.1.2015,Tampereen yliopisto, työhyvinvointi, Dosentti, työhyvinvoinnin johtaminen, Tampereen yliopisto 1.2.2015
 • Toimitusjohtaja 1.10.2001-16.5.2004 sivutoimisesti 17.5.2004 – 31.1.2015, taas päätoimisesti 1.2.2015 alkaen Docendum Oy
 • Johtaja, 1998 – 2001, Edutech, Tampereen teknillisen korkeakoulun täydennyskoulutuskeskus
 • Koulutuspäällikkö, 1990 – 1998, Saarioinen Oy (myös Artekno Oy)
 • Koulutuspäällikkö ja suunnittelija 1987 – 1989, Tampereen Yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus, Hämeenlinna
 • Tiedotuspäällikkö, 1985 – 1987, Suomen Kunnallisliitto, Helsinki
 • Suunnittelija, 1980 – 1985, Ammattikasvatushallitus, Helsinki
 • Ammatinvalinnanohjaaja 1976 – 1980 Oulun työvoimatoimisto, Oulu
 • Elinkeinosuunnittelusihteeri 1975-1976 Lempäälän kunta, Lempäälä

Tieteelliset asiantuntijatehtävät

 • Lausunto Työsuojelurahastolle tutkimussuunnitelmasta 3.11.2014.
 • Lausunto KAKS-kunnallisalan kehittämissäätiölle apurahahakemuksesta. 28.10.2014.
 • Lausunto Työsuojelurahastolle tutkimussuunnitelmasta 16.10.2014.
 • Referee-lausunto Ammattikasvatuksen aikakauskirjalle 11.8.2014 artikkelista.
 • Esitarkastuslausunto Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle KTT Raili Kivirannan psykologian alan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle ”Yli 40-vuotiaiden asiantuntijoiden työurat: työurapuheen sisältö, työurien kierteisyys ja yksilölliset valinnat”. 26.6.2014.
 • Yhteistyö tuloksellisessa työkykyjohtamisessa -hankkeen seurantaryhmän jäsen (TTL) 1.1.2014 – 29.2.2016.
 • Työelämä 2020 hankkeen tiedeverkosto (TEM), jäsen. 13.11.2013-31.9.2015.
 • Johtamisen kehittämisverkostoa koskevan hallitusohjelman hankkeen johtoryhmän jäsen, 16.1.2012-31.3.2015. Johtoryhmän tavoitteena on erityisesti työelämän laadun ja työurien pidentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö.
 • Lausunto Työsuojelurahastolle tutkimussuunnitelmasta 28.4.2014.
 • Lausunto KAKS apurahahakemuksesta 24.4.2014. (KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö).
 • Referee-lausunto Kunnallistieteellinen aikakauskirja 14.2.2014.
 • Lausunto Työsuojelurahastolle Safera-haun tutkimussuunnitelmasta 17.1.2014. Työsuojelurahasto.
 • Lausunto Kunnallisalan Kehittämissäätiö Kaksille tutkimussuunnitelmasta 23.10.2013. Kunnallisalan kehittämissäätiö.
 • Lausunto KAKS apurahahakemuksesta 29.04.2013. (KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö.)
  Lausunto työsuojelurahastolle kehittämishankkeen rahoituksesta 15.04.2013. Työsuojelurahasto. Suomi.
 • Referee-lausunto Kunnallistieteelliseen aikakauskirjaan tarkoitetusta julkaisusta 3.3.2013.
 • Lausunto Työsuojelurahastolle kv-tutkimuksen rahoituksesta 7.11.2013. Työsuojelurahasto.Suomi.
 • Lausunto Työsuojelurahastolle tutkimussuunnitelmasta 14.10.2013. Työsuojelurahasto, Suomi.
 • Lausunto Työsuojelurahastolle työhyvinvointia koskevasta tutkimusrahoituksesta 11.03.2013. Työsuojelurahasto, Suomi.

 • Lausunto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle FM Hannele Rautamäen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle ”Omassa firmassa ei tunteja lasketa. Psykologinen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjän kertomana”. 5.6.2013.
 • Lausunto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle KTT Erika Sauerin tieteellisestä pätevyydestä dosentiksi alana johtaminen, erityisesti luovuuden johtaminen. 31.3.2012.
 • Referee-lausunto Premissi-lehdelle julkaisuun tarkoitetusta artikkelista, lausunto 1. 1.10.2012, lausunto 2. Korjatusta artikkelista tammikuussa 2013.
 • Lausunto Työsuojelurahastolle kevään 2012 hakuun lähetetystä tutkimussuunnitelmasta, 23.3.2012. Luottamuksellinen.
 • Vastaväittäjänä KM Marjo Kyllösen väitökseksi tarkoittamassa tutkimuksessa ”Tulevaisuuden koulu ja johtaminen – skenaariot 2020 –luvulla”. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 17.12.2011.
 • Esitarkastuslaudunto KM Marjo Kyllösen väitökseksi tarkoittamassa tutkimuksessa ”Tulevaisuuden koulu ja johtaminen – skenaariot 2020 –luvulla”. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 28.8.2011.
 • Vastaväittäjänä KM Pirjo Kolari väitökseksi tarkoittamassa tutkimuksessa “Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa.” Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 9.4.2010.
 • Esitarkastaja KM Pirjo Kolarin väitöskirjaksi tarkoitetussa tutkimuksessa “Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa”. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 21.1.2010.
 • Vastaväittäjänä KTM Hannu Simströmin väitöskirjaksi tarkoitetussa tutkimuksessa “Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Esimiehen tunneälytaidot ja niiden tärkeys kuntahenkilöstön arvioimana.” Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 18.9.2009.
 • Vastaväittäjänä TtL Kati Utriainen väitökseksi tarkoitetussa tutkimuksessa ”Arvostava vastavuoroisuus ikääntyvien sairaanhoitajien työhyvinvoinnin ytimenä hoitotyössä”. Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta. 5.6.2009.
 • Esitarkastuslausunto KTM Hannu Simströmin väitökseksi tarkoitetussa tutkimuksessa “Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Esimiehen tunneälytaidot ja niiden tärkeys kuntahenkilöstön arvioimana.” 17.4.2009.
 • Vastaväittäjänä KM Nina Laineen väitökseksi tarkoitetussa tutkimuksessa Trust in Superior-Subordinate Relationships Tampereen yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunnassa 5.12.2008.
 • Asiantuntijalausunto Suomen Akatemialle Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle lokakuun 2007 hakuun jätetyille määrärahakemukselle maaliskuussa 2008 (luottamuksellinen).
 • Lausunto Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnalle THM, terveydenhuollon lisensiaatti, hallintotieteiden tohtori Kaija Suonsivun hallintotieteen, erityisesti työyhteisöjen hyvinvointi ja sen johtaminen dosentin pätevyydestä 6.10.2007.
 • Lausunto Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnalle HM Heikki Erosen lisensiaatintyöstä Voimaannuttavan johtamistavan vaikutus työhyvinvointiin poliisilaitoksissa yhdessä dosentti Pekka Kettusen kanssa 10.8.2007.
 • Lausunto Kunnallisalan kehittämissäätiölle apurahahakemuksesta (luottamuksellinen) väitöstutkimuksen tekemiseksi. 27.4.2007.
 • Vastaväittäjänä PsL Mikael Saarisen Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden osastolla tarkastettavana olleesta väitöskirjasta ”Tunneälykäs esimiestyö. Esimiesten tunneälyosaamisen laadullinen kuvaaminen ja määrällinen mittaaminen” yhdessä professori Markku Ojasen kanssa 9.2. 2007.
 • Lausunto Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnalle KTT Asta Wahlgrenin kelpoisuudesta johtamisen, alana liikkeenjohdon työ ja omistajayrittäjyys, dosentiksi 28.6.2006.
 • Esitarkastuslausunto Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle KM Kati Tikkamäen väitöstutkimuksesta Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen. Etnografinen löytöretki työssä oppimiseen. 14.3.2006.
 • Esitarkastuslausunto Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnalle KTL Mauri Heikkilän väitöstutkimuksesta Henkinen kasvu sisäisen yrittäjyyden perustana yhdessä Riitta Viitalan kanssa 12/2005.
 • Lausunto Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle ekonomi Laila Erävalon lisensiaatintutkimuksesta Henkilöstön osaaminen organisaation kilpailuetuna 27.4.2005 yhdessä professori Anna-Maija Lämsän kanssa.
 • Social Networks in promoting well-being at work. Suomen Akatemian myöntämä rahoitus TERVE-ohjelmasta Työterveyslaitokselle, ohjausryhmän jäsen 2002-2005.
 • Esitarkastuslausunto Teknillisen korkeakoulun väitöskirjalautakunnalle Helena Åhmanin Oman mielen johtaminen – näkemyksiä ja kokemuksia yksilön menestymisestä postmodernissa organisaatiossa väitöskirjaksi aiotusta tutkimuksesta 4.4.2003.
 • International Congress of Educating Cities (IAEC), tieteellisen toimikunnan jäsen 2000-2002 Tampere Finland.
 • Lausunto Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnalle KTM Marja-Liisa Kakkosen lisensiaatintutkimuksesta Yrittäjien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työkyky 16.11.2001 yhdessä professori Anna-Maija Lämsän kanssa
 • Lausunto Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnalle TTK Paula Kivelän lisensiaatintutkimuksesta Ammattikorkeakouluopiskelijoiden suhtautuminen yrittäjyyteen. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien arvot, asenteet ja intentiot yrittäjyyttä kohtaan ja perhetaustan vaikutus niihin 7.8.2000 yhdessä KTT Jarna Heinosen kanssa.
 • Lausunto Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle FM Maritta Korhosen lisensiaatintutkimuksesta Ammattikorkeakoulu – työ ja oppiminen yhteistyössä 5/2000 yhdessä dosentti Pentti Rauhalan kanssa

Merkittävämpiä muita asiantuntijatehtäviä:

 • Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Ensiapu Acuta saivat kansallisen kunniamaininnan monivuotisesta kehittämistyöstä henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi vaativassa akuuttisairaanhoidon työssä. Kehittämistyötä Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosissa johti dosentti Marja-Liisa Manka. Palkitseminen liittyi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ -kampanjaan, jonka teemana on vuosina 2014-2015 Stressi hallinnassa! 8.5.2015. STM.
 • Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 1.1.2015-
 • Työelämä 2020 alueverkoston jäsen (Pirkanmaan Ely-keskus), jäsen. 1.10.2013-
 • Työelämä 2020 hankkeen tiedeverkosto (TEM), jäsen. 13.11.2013-31.9.3015.
 • Työterveyslaitos, Työhön osallistuminen ja kestävä työura, vaikuttava työterveyshuolto ja työpaikan työhyvinvoinnin arjen ratkaisut –teemojen seurantaryhmän jäsen 1.1.2014-31.12.2014.
 • Keski-Suomen palkinto. Keski-Suomen liitto. Varsinaisen palkinnon jakaja. Vuoden 2012 palkinnon saajan tulee liittyä työhvvinvoinnin edistämiseen kulttuurin, taiteen ja luovin menetelmien avulla. Palkinto jaetaan 18.4.2013.
 • Työterveyslaitos, Tampereen alueellinen neuvottelukunta 2013-2015. Jäsen.
 • Fakta-lehden vuoden johtajan 2012 valintaraadin jäsen.
 • Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto, johtoryhmän jäsen 2012-
 • Johtamisen kehittämisverkostoa koskevan hallitusohjelman hankkeen johtoryhmän jäsen, 16.1.1012-31.3.2015. Johtoryhmän tavoitteena on erityisesti työelämän laadun ja työurien pidentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö.
 • Vuoden Yhteiskuntatieteilijä 2011, Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton huomionosoitus mm. työhyvinvoinnin kysymysten parissa tehdystä pitkäkestoisesta työstä. 18.11.2011. http://www.sval.fi/?x72622=455887
 • Työhön osallistuminen ja kestävä työura, vaikuttava työterveyshuolto ja työpaikan työhyvinvoinnin arjen ratkaisut –teemojen seurantaryhmän jäsen 1.6.2011-31.12.2013. Työterveyslaitos.
 • Tunnustus hyvän työelämän puolestapuhujalle. Työ-Terveys-Turvallisuus, Työterveyslaitos. 5.4.2011. http://www.wsoypro.fi/wsoypro.aspx? navi=Kirjat.Kirjat-ja-verkkokirjat&bookid=9637&sub=2352
 • Valtiokonttori, Kaiku-työhyvinvointipalvelujen ohjausryhmän jäsen 1.2.2008- 31.12.2009 jatkuu 31.12.2011
 • Tekniikan Akateemisten Liitto, Hyvä työelämä- virtuaalityöyhteisön ohjausryhmän jäsen ja asiantuntija 2007-2008. http://www.tek.fi/hyvatyoelama – Aikuiskoulutustyöryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat ja niiden toteutusta tutkintoon johtavassa koulutuksessa, avoimen yliopiston käyttöä tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä selvittää yliopistojen täydennyskoulutuksen tila, rakenteet ja rahoituspohja. Opetusministeriö. 2004-2005.
 • Aikuiskoulutuksen laatuyliopistoja vuosille 2004-2006 ehdottavan arviointiryhmän jäsen, Korkeakoulujen arviointineuvosto. Julkaisu J. Ursin (toim.) 2003. Viisi aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa 2004-2006. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 2:2003. Helsinki: Edita.
 • Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen korkeakoulun MBA:n tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 2001
 • Tampere-talon filosofiatapahtuman suunnittelutoimikunta 1999 -2001
 • Vave – Sandvik Tamrockin alihankintaverkoston kehittäminen , johtoryhmän jäsen 1999-2001
 • Tampereen kauppakamari / elinikäisen oppimisen valiokunta, jäsen 1996 -2001 –
 • Tampereen ammattikorkeakoulun opettajankoulutusneuvoston jäsen 1997-
 • Henkilöstöjohdon yhdistys Henry Ry, hallituksen jäsen. 1997-1999

Tutkimus- ja kehittämisprojektien asiantuntijatehtäviä:

Opetustehtäviä:

 • Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma 2013-. Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op. Päävastuullinen opettaja.
 • Työhyvinvoinnin perusopinnot 2013 -Johtamiskorkeakoulussa perusopintoina (5 op) ja avoimessa yliopistossa. Päävastuullinen opettaja.
 • Oman hyvinvoinnin perusteet (5 op) Johtamiskorkeakoulussa 2013-.
 • Työhyvinvoinnin johtaminen Korkeakouluhallinnon opinnot Johtamiskorkeakoulussa 2013-.
 • Key note –speakerina useissa valtakunnallisissa seminaareissa mm. Päihde- ja mielenterveyspäivät, SEFE:n 75-vuotisjuhlaseminaari, Educa, Jyty, KT:n KT:n Työmarkkinaseminaari, Terveydenhoitajapäivät, Työterveyshoitajapäivät, Super, Varhaiskasvatuksen päivät, Kaupan päivät, Röntgenhoitajapäivät.
 • Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma 1-VI. Päävastuullinen opettaja. Ohjelman teemoina työhyvinvoinnin käsite ja strategiset lähtökohdat, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteydet, hyvinvoivan työyhteisön piirteet, lainsäädäntö, puheeksiottaminen, työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaiseminen ja työhyvinvointisuunnitelmien tekeminen erilaisiin organisaatioihin.
 • Henkilöstöalan kehittämiskoulutusohjelma I-IV (Henkilöstökeko, vuosina 2007, 2008, 2009, 2010). Päävastuullisena opettajana. Tarkoitettu työttömyysuhanalaisille Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos sekä Pirkanmaan TE-keskuksen ja Tampereen työvoimatoimiston kanssa.
 • Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma, Johtamistaidon opisto vuodesta 2007 alkaen, (2 ohjelmaa vuodessa).
 • Kaiku-kehittäjäkoulutus, Valtiokonttori, opettajana Työhyvinvointi tuloksentekijänä-osiossa. (2 ohjelmaa vuodessa).
 • Ohjelmistoprojektin johtaminen Ohko -projektipäälliköiden koulutusohjelma, opettajana vuodesta 1998 lähtien, Ihmisten johtaminen –osio (noin 2 ohjelmaa vuodessa).
 • Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (mm. Ylä-Pirkanmaan kuntien ohjelma, Vammalan ja Tampereen ohjelmat), opettajana teemana työhyvinvoinnin kehittäminen.
 • Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ohjelmat, runsaasti erilaisia opetustehtäviä teemoilla muutosjohtaminen, työpaikan ongelmatilanteiden ratkaiseminen, ihmisten johtaminen, osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin kehittäminen ja JOKO 1990-luvulta lähtien.
 • Edutechin täydennennyskoulutusohjelmat, runsaasti erilaisia opetustehtäviä teemoilla muutosjohtaminen, työpaikan ongelmatilanteiden ratkaiseminen, ihmisten johtaminen, osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin kehittäminen ja DUCO 1998 lähtien.
 • Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) opetustehtäviä sen yrityskohtaisissa sovellutuksissa mm. Patria, Lännen Tehtaat, jotkut kunnat eri tahojen organisoimina teemoilla organisaatioiden kehittäminen, ihmisten ja osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin kehittäminen vuodesta 1998 lähtien.
 • Konfliktitilanteiden ratkaisuprosesseja työyhteisöissä, jotka ovat yleensä sisältäneet alkuanalyysit, kehittämisen ja jälkikäteisen arvioinnin mm. seurakunnissa, pankeissa, teollisuusyrityksissä ja kunnissa.
 • Työhyvinvoinnin kehittämispäiviä erilaisissa työyhteisöissä, valtion, kunnan ja yksityisten yritysten kanssa. (Mm. omien tutkimus- ja kehittämishankkeiden kuten Kuntien muutosjohtaminen ja työhyvinvointi , Tiikerinloikka työniloon ja tulokseen, Ideaparkin kehittäminen ja Mahdollisuuksien talo on sisältynyt koulutuspäiviä ja virikeluentoja.

Articles in refereed scientific journals:

 • Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Bordi, L. & Manka, M-L. 2015. Eri-ikäisten työssä jatkamista ja työhyvinvointia tukevat esimiestyön käytännöt. Hyväksytty julkaistavaksi Hallinnon Tutkimus 34 (2) 2015.
 • Manka, M-L. Työhyvinvoinnin johtaminen. Hyväksytty artikkeli Juha Vartolan juhlakirjaan 2015. Painossa.
 • Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M-L. 2014.TYÖYHTEISÖTAITOJEN MERKITYS ORGANISAATIOMUUTOKSESSA – Miten henkilöstö voi edistää muutoksen onnistumista? Kunnallistieteellinen Aikakauskirja. 4. 429-448.
 • Larjovuori, R.-L., Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M.-L. 2012. Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjinä – tapauksena Pirkkalan kunnan perusturvapalvelut. Hallinnon Tutkimus 31/4, 312-327.
 • Orsila R., Luukkaala T., Manka M.-L. & Nygård C.-H. 2011. New approach of the work-related well-being measurement. The International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 17/4. 341-359.
 • Heikkilä-Tammi K., Nuutinen S., Manka M-L. & Mäenpää M. 2011. Supporting learning in cross-cultural expertise transfer – a case of industrial production transfer from Finland into Estonia. Life Long Learning in Europe. XVI/3. 190-202.
 • Manka, M-L 2010. Vastavuoroisuus ja toiveikkuus johdotähdiksi v. 2010. Artikkeli Työterveyshoitaja –lehdessä 1. 4-5.
 • Peltokorpi, V. & Manka, M-L. 2008. The Antecedents and the Performance Outcome of Transactive Memory in Daycare Work Groups. European Psychologist.13/2/2008. 103-113.
 • Manka,M-L. & Siekkinen, P. 2008. Työhyvinvoinnin kehittämisen kivinen tie – kokemuksia Etelä-Pirkanmaalla toteutetusta kehittämishankkeesta. Työelämän tutkimus 2. 198-203.
 • Arola H., Pitkänen M., Nygård C-H., Huhtala H. & Manka M-L. 2003. The connection between age, job control and sickness absences among Finnish food workers. Occupational Medicine 2003; 53; 29-230.
 • Arola H., Pitkänen M., Nygård C-H., Huhtala H. & Manka M-L. 2001. Sukupuolen, iän ja työn hallinnan yhteydet sairauspoissaoloihin. Työympäristötutkimuksen aikakauskirja Työ ja ihminen 3.182-191.
 • Nygård C-H, Merisalo T, Arola H, Manka M-L, Huhtala H. 1998. Effects of work changes and training in lifting technique on physical strain: A pilot study among female workers of different ages. International Journal of Industrial Ergonomics 21, 91-98.
 • Arola H., Nygård C-H., Manka M-L., Huhtala H. 1996. Koulutus tuotantomuutoksen aikana – vaikutukset työilmapiiriin, työn kuormittavuuteen ja työkykyyn eri-ikäisillä elintarviketyöntekijöillä. Työympäristötutkimuksen aikakauskirja Työ ja ihminen 1. 57-65.

Articles in refereed scientific edited volumes and conference proceedings:

 • Bordi,L. & Manka M-L. 2014. Työelämäosaamisen tila ja kehittäminen pk-yrityksissä 6.11. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen – tutkimus työpaikoilla tapahtuvan kehittämisen ja Työelämä 2020:n tukena. Työelämän tutkimuspäivät 6.-7.11.2014.
 • Mäkiniemi, J-P., Manka, M-L. & Heikkilä-Tammi, K. 2014. Ketterän työhyvinvointityökalun voimavarakeskeinen yhteiskehittäminen – esimerkkinä Espoon kaupunki 7.11. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen – tutkimus työpaikoilla tapahtuvan kehittämisen ja Työelämä 2020:n tukena. Työelämän tutkimuspäivät 6.-7.11.2014.
 • Nuutinen, S.; Heikkilä-Tammi, K.; Manka, M.-L. & Bordi, L. 2013. Toimivat johtamiskäytännöt eri sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä – toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa Work Research Conference publications. Suomalainen työelämä Eurooppalaisessa vertailussa 4/2013. School of Social Sciences and Humanities, Work Research Centre.
 • Bordi, L., Manka, M., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M.-L. 2013. Tunnetaitojen kehittäminen verkossa – case-tutkimus esimiehille suunnatusta oppimisympäristöstä. Työelämän tutkimuspäivät 2013, konferenssiesitys.
 • Bordi, L., Manka, M., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M.-L. 2013. Learning emotional skills online – participants’ experiences of an e-learning program for managers and supervisors. ICERI2013 Proceedings. ICERI2013 – 6th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville 18th-20th November 2013. (Conference presentation)
 • Heikkilä-Tammi, K., Bordi, L., Nuutinen, S. & Manka , M.-L. 2013. Interactive leadership in advancing the staying at work of employees of various ages. WORK – Continuities and Disruptions in Modern Life, 21-23.8.2013, University of Turku.
 • Manka, M-L. & Nuutinen S. 2013. Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työurien jatkamisen edistäjinä. Työpoliittinen aikakauskirja. 1. 29-41.
 • Heikkilä-Tammi, K, Nuutinen, S., Manka, M-L., Manka M. 2012. Luottamuksen rakentaminen siirrettäessä yrityksen toimintaa kulttuurista toiseen – Case tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2011 : suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa. Tampere: Tampereen yliopisto, 24-38. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3).
 • Larjovuori, R.-L, Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka M. 2012. Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjinä – tapauksena Pirkkalan kunnan perusturvapalvelut . Hallinnon tutkimus. 31, 4 . 312-327.
 • Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi,K. Manka, M.-L. & Bordi L. 2012. Toimivat johtamiskäytännöt eri sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä – toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Abstrakti ja esitys työryhmässä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin. Työelämän tutkimuspäivillä 8.-9.11.2012 Tampereella.
 • Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Manka, M., Bordi, L. & Manka, M. 2012. Building relational leadership practises – An action study of leading the members of various age groups in three organizations. Poster session. Wellbeing at Work second international conference, April 21th -23rd 2012, Lowry Center, Manchester, England.
 • Manka, M-L., Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K., & Manka, M. 2012. Leadership practices and psychological capital as promoters of various generations’ intentions of staying in the working life. Paper at Nordic Working Life Conference In Elsinor 25.-27.4.2012.
 • Nuutinen S., Heikkilä-Tammi K., Manka M-L. & Bordi L. 2011. Johtamiskäytännöt työssä jatkamisen keinona – toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Hallinnon tutkimuksen päivät 24.11.201. Tampere.
 • Hakala L. & Manka M-L. 2011. Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena. Kuvaus perinteisten ja uusien henkilöstötunnuslukujen hyödyntämisestä yrityksen tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Manka M-L., Heikkilä-Tammi K. & Vauhkonen A. 2011. Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut kuntien tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Nuutinen S., Heikkilä-Tammi K., Manka M-L. & Bordi L. 2011Vuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Manka M-L., Manka M. & Hakala L. 2011. Osaamiskartoitukset tulevaisuuden menestystekijänä. Kuvaus strategisen osaamisen kartoittamisprosessista Pientyöpaikoilla uudistuminen -hankkeessa. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Heikkilä-Tammi K, Nuutinen S, Manka M-L & Manka M. 2011. Luottamuksen rakentaminen siirrettäessä yrityksen toimintaa kulttuurista toiseen – Case tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Larjovuori R-L., Nuutinen S., Heikkilä-Tammi K. & Manka M-L. 2011. ASIAKASFOORUMIT KUNNALLISEN PALVELUN KEHITTÄJÄNÄ – CASE PIRKKALAN PERUSTURVAPALVELUT. Abstrakti ja esitys. Kunnallistieteiden päivät 3.11.2011.
 • Heikkilä-Tammi K, Nuutinen S, Manka M-L, Manka M & Bordi L. 2011. Leadership and the Generations’ work-related well-being. The Nordic Ergonomics Society (NES) conference in Oulu 18.-21.9.2011. Proceedings 2011.
 • Nuutinen S., Manka M-L, Heikkilä-Tammi K. 2011. Muutosjohtaminen kunnassa – henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2010. Työn tuottavuus + työelämän laatu – mahdollisuus vai mahdottomuus?. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 118-129. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 2/2011).
 • Nuutinen, S., Larjovuori R-L., Heikkilä-Tammi K. & Manka M-L. 2011. Asiakasfoorumit – uusi kuntalaisten osallistamisen tapa? Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, 17.-18.2.2011 Jyväskylä. http://kans.jyu.fi/ky2011/tyoryhmat/abstraktit/osallistuminen_abstraktit/view
 • Juvonen-Posti P., Seppälä U., Manka M-L, Mäkelä-Pusa P. Punk-viitekehys jäsentää pientyöpaikkojen tehtäviä ja roolia työurien jatkamisessa. Abstrakti 4. Kuntoutuksen tutkimuksen seminaari ”Kuntoutuksen toimeenpano ja vaikuttavuus” 25.-26.11.2010, Helsinki. Ohjelma ja abstraktit- moniste Helsinki, Eläketurvakeskus: Ryhmä 8: Työhyvinvointi ja kuntoutus työpaikalla s.43.
 • Nuutinen S., Heikkilä-Tammi K., Manka M-L. & Bordi L. 2011. Johtamiskäytännöt työssä jatkamisen keinona – toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Hallinnon tutkimuksen päivät 24.11.201. Tampere.
 • Hakala L. & Manka M-L. 2011. Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena. Kuvaus perinteisten ja uusien henkilöstötunnuslukujen hyödyntämisestä yrityksen tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Manka M-L., Heikkilä-Tammi K. & Vauhkonen A. 2011. Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut kuntien tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Nuutinen S., Heikkilä-Tammi K., Manka M-L. & Bordi L. 2011 Vuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Manka M-L., Manka M. & Hakala L. 2011. Osaamiskartoitukset tulevaisuuden menestystekijänä. Kuvaus strategisen osaamisen kartoittamisprosessista Pientyöpaikoilla uudistuminen -hankkeessa. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Heikkilä-Tammi K, Nuutinen S, Manka M-L & Manka M. 2011. Luottamuksen rakentaminen siirrettäessä yrityksen toimintaa kulttuurista toiseen – Case tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. Abstrakti ja esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3-4.11.2011 Tampereella.
 • Larjovuori R-L., Nuutinen S., Heikkilä-Tammi K. & Manka M-L. 2011. ASIAKASFOORUMIT KUNNALLISEN PALVELUN KEHITTÄJÄNÄ – CASE PIRKKALAN PERUSTURVAPALVELUT. Abstrakti ja esitys. Kunnallistieteiden päivät 3.11.2011.
 • Heikkilä-Tammi K, Nuutinen S, Manka M-L, Manka M & Bordi L. 2011. Leadership and the Generations’ work-related well-being. The Nordic Ergonomics Society (NES) conference in Oulu 18.-21.9.2011. Proceedings 2011.
 • Nuutinen S., Manka M-L, Heikkilä-Tammi K. 2011. Muutosjohtaminen kunnassa – henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2010. Työn tuottavuus + työelämän laatu – mahdollisuus vai mahdottomuus?. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 118-129. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 2/2011).
 • Nuutinen, S., Larjovuori R-L., Heikkilä-Tammi K. & Manka M-L. 2011. Asiakasfoorumit – uusi kuntalaisten osallistamisen tapa? Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, 17.-18.2.2011 Jyväskylä. http://kans.jyu.fi/ky2011/tyoryhmat/abstraktit/osallistuminen_abstraktit/view
 • Nuutinen S., Manka M-L., Heikkilä-Tammi K. 2010. Muutosjohtaminen kunnassa – Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Työelämän tutkimuspäivien työryhmäabstrakti 3.-4.11.2010 työryhmässä Työhyvinvoinnin tutkimus ja kehittäminen.
 • Heikkilä-Tammi, K., Manka, M.-L. & Nuutinen, S. 2010. Change management and well-being at work in municipalities. Towards Better Work and Well-being, International Conference, Finnish Institute of Occupational Health, 10-12.2.2010, Crowne Plaza, Helsinki. Finland.
 • Orsila R., Konu A., Nygård C-H., Keskinen A., Kaikkonen M-L., Manka M-L. & Åstedt-Kurki P. 2010. Work-related well-being from the perspective of retail trade employees. 4th Symposium on Work Ability. Age Management during the Life Course.6.-9.6. 2010, University of Tampere, Tampere, Finland
 • Heikkilä-Tammi, K & Manka M-L. 2009. Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä – katsaus työhyvinvoinnin kehitykseen. Abstrakti Työelämän tutkimuspäivät 4.11- 6.11.2009.
 • Manka M-L. 2009 Työhyvinvointi uhattuna – miten selvitä muutoksesta? Abstract presented at 37. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät, Rehabilitation Foundation. 19.3.2009
 • Manka M-L. 2009. Työrauhan julistus, miten olla ihmisiksi esimiehenä ja alaisena. Abstract presented at Educa. Helsinki 23.1. 2009.
 • Manka, M-L. 2007. A Quantum Leap into Well-being at Work. Abstract presented at European Coaching Conference 7.-8.6.2007 in Helsinki, Finland.
 • Manka, M-L. & Siekkinen P. 2007. Tiikerinloikka työniloon ja tulokseen. Abstract presented at Työelämän tutkimuspäivät 8.-9.11.2007 in Tampere, Finland.
 • Manka M.-L. 2006. A Quantum Leap into Work Pleasure with Productivity. A paper presented at the Nordic Ergonomics Society (NES) Annual Congress 2006, Hämeenlinna, Finland.
 • Peltokorpi V. & Manka M-L. 2006 .The Antecedents and Consequences of Transactive Memory Systems in Daycare Work Groups. A paper presented at Academy of Management Meeting, August 11-16, in Atlanta, Georgia.
 • Manka M-L., Nygård C-H, Pitkänen M. & Nygård C-H. 2000. Learning Organisation – A Model For Work Place Health Promotion. Abstract in 3 rd Nordic Health Promotion Research Conference Outcomes in Health Promotion. 7.-9.9.2000 in Tampere, Finland. Publications 5. University of Tampere, School of Public Health: Tampereen yliopistopaino.
 • Arola H., Nygård C-H., Pitkänen M. & Manka M-L. 2000. Effect of Health and Work Community Factors on Sickness Absence among Aging Food Workers. 26th International Congress on Occupational Health. Healthy Worker, Healthy Workplace: A New Millenium. 27.8.-1.9.2000. Singapore.
 • Manka M-L, Nygård C-H., Pitkänen M., Huhtala H. 1998. Transformation from Hierarchical Working to Active Participation: an Action Research of a Work Community on a Journey to Autonomous, Productive, Positive and Learning Teams. Abstract presented at The 6 th International Conference on Experiential Learning. Tampere. Finland.
 • Nygård C-H., Manka M-L., Arola H., & Huhtala H. 1998.Effects of a 2-year educational program on attitudes and work ability among industry workers of different ages. In Kumar S. (ed.) Advances in Occupational Ergonomics and Safety 2.Ohmsha: IOS Press.
 • Aatola H., Nieminen M., Pitkänen M., Nygård C-H., Arola H. & Manka M-L. 1998. Physical training intervention among workers in a food factory. PREMUS-ISEOH’ 98. 3rd International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders. 13th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health.
 • Pitkänen M., Nygård C-H., Manka M-L, Arola H, Huhtala H. & Palokangas H. 1997. The preconditions for teamwork among industrial workers of different ages. Proceedings of the X111th IEA Congress in Tampere, Finland. vol 1, 244-246.
 • Nygård C-L., Arola H., Manka M-L. & Huhtala H. 1996. Work ability, perceived exertion and training during production changes in a food factory. In Mital A., Krueger H., Kumar S., Menozzi M., Fernandez J (eds): Advances in occupational ergonomics and safety. International Society for Occupational Ergonomics and Safety Cincinnati, Ohio U.S.A. 931-935.
 • Manka, M.-L ., Nygård, C.-H., Arola, H. & Huhtala, H. 1996. Learning and attitudes in a food factory during organizational changes. In C.-H. Nygård, & Å. Kilbom (eds.) Age and learning in working life. Arbete och Hälsa. 16, 74-81.
 • Nygård C-H, Merisalo T, Arola H, Manka M-L, Huhtala H. 1996. Effects of training in manual materials handling on physical strain among female workers of different age. In: Nygård C-H & Kilbom Å (eds). Aging and learning in working life. Arbete och Hälsa; 16, 97-102.
 • Nygård C-L., Merisalo T., Lahdenniemi M., Arola H. & Manka M-L. 1996. Effects on training in manual materials handling on physical strain among female workers of different age. Teoksessa C.-H. Nygård, & Å. Kilbom (toim.). Age and learning in working life, Arbete och Hälsä:16. Arbetslivinstitutet.
 • Nygård C-L., Merisalo T., Lahdenniemi M, Arola H, Manka M-L. 1995. Physical strain among female store workers in different ages in a food manufacturing industry after changes in packages methods and after work training. Abstract presented in the 2nd International Scientific Conference on Prevention of Work- Related Musculoskeletal Disorders, Montreal, Canada.

Monographs published:

 • Manka, M-L. 2015. Stressikirja: mistä virtaa? Helsinki: Talentum.
 • Manka, M-L. 2011. Työnilo. WsoyPro: Helsinki. 2. painos 11/2011. 3. painos 2/2012.
 • Manka M-L. 2010. Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Helsinki: Talentum. Uudistettu painos. 3. painos 2010.
 • Manka, M-L. 2007. Työrauhan julistus. Miten olla ihmisiksi alaisena ja esimiehenä. Helsinki: Kirjapaja.
 • Manka M-L. 2006. Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Helsinki: Talentum. Uudistettu painos 2008. 3. uudistettu painos 2010.
 • Manka M-L. 1999. Toptiimi: kohti tuottavaa, oppivaa ja positiivista työyhteisöä sekä henkilökohtaista hyvinvointia. Toimintatutkimus broileritehtaan transformaatioprosessista – tiikerinloikalla ja kukonaskelin. Acta Universitatis Tamperensis 668. English abstract. Tampere: Vammalan kirjapaino.

Other scientific publications:

 • Larjovuori, R.-L., Manka, M-L. & Nuutinen, S. 2015. Inhimillinen pääoma – Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? STM:n raportteja ja muistioita 5. Helsinki.Tutkimusraportti
 • Manka, M-L. & Bordi, L. 2014. Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämä 2020 –esiselvitys. Tampereen yliopisto, Elinkeino- ympäristö- ja liikennekeskus, Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.
 • Manka, M-L. 2014. Työilo – pää(n)asia. Artikkeli Iiri Ranta & Eva Tilander (toim.). Hoitotyön vuosikirjassa 2014. Työhyvinvoinnin keinot. Sairaanhoitajaliitto. Porvoo:Bookwell. 89-107.
 • Ravaja,N., Salminen, M., Saarinen, M., Manka, M.-L., Bordi, L., Manka, M. & Heikkilä-Tammi, K. 2013. Leademo – edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi. Aalto-Yliopisto & Tampereen yliopisto. Loppuraportti Tekesille. Tutkimusraportti
 • Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi,K., Manka, M.-L. & Bordi, L. 2013. Vuorovaikutteinen johtajuus työuran jatkamisen keinona. Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Manka, M.-L. 2013. Perusasioista pieniin ihmeisiin. Kuntajohtamisen kuva. KAKS –Kunnallisalan kehittämissäätiö & Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu: Vammala.
 • Manka M-L. 2012. Positively deviant. Review. Life Long Learning in Europe. 17. 4. 4.
 • Mäkelä-Pusa P., Terävä K. & Manka M-L. 2011. YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI,TYÖKYKY JA KUNTOUTUS. Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja kuntoutuksen tarpeesta. Kuntoutussäätiön työselosteita 41. Tampere: Kuntoutussäätiö.
 • Manka M-L. 2011. Työhyvinvoinnin johtaminen. Osa II: Teoriasta tekoihin – miten kehittää työhyvinvointia? Tieto ja osaaminen kilpailuetuna 6.5. Johtamisen käsikirjat. Kauppalehti. 1-26.
 • Manka M-L. 2011. Työhyvinvoinnin johtaminen. Osa I: Mitä työhyvinvointi on? Tieto ja osaaminen kilpailuetuna. 6.4. Johtamisen käsikirjat. Kauppalehti. 1-26.
 • Manka M-L. 2011. Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana. Terveydenhoitaja 4-5. 6-9.
 • Manka, M-L 2010. Vastavuoroisuus ja toiveikkuus johdotähdiksi v. 2010. Artikkeli Työterveyshoitaja –lehdessä 1. 4-5.
 • Nuutinen S., Manka, M-L & Heikkilä-Tammi K. (toim.) 2009. Vuorovaikutteisuus muutoksen voimavarana. Työhyvinvoinnin esteet ja edistäjät seudullisessa palkkahallinnon muutoshankkeessa. Työhyvinvoinnnin tutkimus- ja kehittämisryhmä. Tampereen yliopisto.
 • Nuutinen S., Manka, M-L & Heikkilä-Tammi K. (toim.) 2009. Vuorovaikutteisuus muutoksen voimavarana. Työhyvinvoinnin esteet ja edistäjät seudullisessa palkkahallinnon muutoshankkeessa. Työhyvinvoinnnin tutkimus- ja kehittämisryhmä. Tampereen yliopisto.
 • Manka, M-L. 2008. Työhyvinvoinnin johtaminen. Tieto ja osaaminen kilpailuetuna, Business Review 1. Johtamisen käsikirjat. Kauppalehti. 1-34.
 • Luomala, A., Manka, M-L. & Nuutinen S. 2008. Tutkimusraportti työhyvinvoinnnin tilasta ja muutokseen suhtautumisesta seudullisen muutoshankkeen käynnistämisvaiheessa. Työhyvinvoinnin johtamisen ja muutoksenhallinnan kehittämishanke. 1. tutkimusvaiheen raportti. Työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HyWin, Synergos, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu.
 • Manka M-L. & Siekkinen P. 2006. Uusi työkunto- Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Tykes-projektin loppuraportti. Tampere: Synergos.
 • Heikkilä K. & Manka M-L. 2006. Competence 50 + Loppuraportti. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä. Part I. Adult Learning – Theoretical Perspectives 29 p. in english. Osa II. Aikuisena opiskelu, tutkimustulokset. Osa III. Yritysten hyvät käytännöt ikääntyvien työntekijöiden suhteen. Tampere: Synergos.
 • Willner, H., Alanärä, M. & Manka M-L. 2005. Kehittämistarvekartoitus. Uusi työkunto -projekti. Tampere: Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.
 • Siekkinen P., Manka M-L., Tammivuori A. & Laine A. 2004. Työuran jatkamisen keinot – selvitys työuran jatkamisen keinoista, kannustimista ja hyvistä käytännöistä. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan TE-keskus.
 • Manka, M-L. & Visti, A. 2001. Erilaisuuden etu – mosaiikin mahdollisuudet. Hyvä ja tasa-arvoinen työyhteisö. Perusanalyysi. Tampere: Edutech.
 • Manka, M-L. & Sironen, T. 2001. Työssä jaksamisen kehittäminen. Loppuraportti Kansalliselle jaksamisohjelmalle kehittämistyöstä vuosina 2000-2001 Nanso Oy:ssä.
 • Nygård C-H., Pitkänen M., Manka M-L., Arola H. & Huhtala H. 2000. Changes in Attitudes and Work Ability among Industrial Workers of Different Ages during a 2- Year Educational Program. In Goedhard W.J.A., Ilmarinen J., Marklung S., Kumashiro M. & Volkoff S. (Eds.) Agind and Work 4. Healthy and Productive Aging of older Employees. Hague: Pasmans Offsedrukkerij. 94-100.
 • Nygård C-H., Pitkänen M., Manka M-L., Arola H. & Huhtala H. 1999. Henkilöstön kehittämisen vaikutukset elintarviketehtaassa. Kahden vuoden seurantatutkimus. A report to the Fund of Occupational Safety and Health.

Text books and other research-related publications:

 • Manka, M-L. & Larjovuori R- & Heikkilä-Tammi K. 2014. Voimavarat käyttöön – miten kehittää psykologista pääomaa. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö. Helsinki: Lönnberg Print & Promo.Opas
 • Manka, M-L. & Larjovuori, R-L. 2014. Through Communality to Success – Guide to Developing Social Capital in the Workplace. Research and Education Centre Synergos of the University of Tampere School of Management & Rehabilitation Foundation. Lahti: EsaPrint.Opas
 • Manka, M-L. & Bordi, L. (toim.) 2014. Tosielämän työhyvinvointia. Ratkaisuja ja kokemuksia. Tampereen yliopisto, Tampereen Business Campus, EU,ESR, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. EPub. Opas
 • Manka, M-L. & Manka, M. 2014. Työhyvinvointi. E-kirja. Talentum. Fokus-sarja.
 • Manka, M-L. & Larjovuori, R-L. 2013. Yhteisöllisyydellä menestykseen. Opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö. http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/Yhteis%C3%B6llisyydell%C3%A4_netti_sivutettu.pdf
 • Manka, M-L. , Heikkilä-Tammi, K. & Vauhkonen, A. 2012. TYÖHYVINVOINTI JA TULOKSELLISUUS. Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopisto, Kuntaryhmä, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Kuntien eläkevakuutus KEVA. http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/oppaat/hakuopas_netti.pdf
 • Manka, M-L & Hakala, L. 2011. HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT JOHTAMISEN TUKENA – Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopisto, Kuntoutussäätiö & Euroopan sosiaalirahasto. Opas
 • Manka, M-L. & Mäenpää M. 2010. Tulevaisuuden osaajaksi. Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopisto, Kuntoutussäätiö & Euroopan sosiaalirahasto
 • Manka, M-L, Hakala, L., Nuutinen S. & Harju R. 2010. Työniloa ja imua – työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopisto, Kuntoutussäätiö & Euroopan sosiaalirahasto.
 • Manka M-L., Keskinen A., Siekkinen P.& Nuutinen S. 2009. Työyhteisötarinoita – ongelmista ratkaisukeskeiseen kehittämiseen. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopisto HyWin-julkaisuja 1. Tampere: Tampereen yliopisto & Työsuojelurahasto.
 • Manka,M-L., Kaikkonen,M-L. & Nuutinen, S. 2007. Hyvinvointia työyhteisöön. Eväitä kehittämistyön avuksi. Tampere: Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos & Euroopan Sosiaalirahasto.
 • Kirjavainen, P., Laakso-Manninen, R., Manka, M-L. & Troberg E. 2003. Kehittyvä osaamisen johtaminen. Helian julkaisusarja A:6. Edita.
 • Manka M-L. 2000. Transformaatioprosessi: kohti tuottavaa, oppivaa ja positiivista työyhteisöä sekä henkilökohtaista hyvinvointia. In Honka J., Ruohotie P., Suvanto A. & Mustonen L. (toim.) Ammattikasvatuksen haasteet. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja D:125. Hämeenlinna: Saarijärven Offset.
 • Manka M-L. 1999. Transformation process: towards a productive, learning and positive workplace community and personal wellbeing. In Ruohotie P., Honka J. & Suvanto A. (eds.) The Develomental Challenges in the cooperation of education and training and working life. Helsinki: Edita.

Articles, radio and television programmes popularising science:

 • Manka, ,M.-L. & Oksanen, T. 2014. Työstressi on saatava haltuun. Artikkeli Aamulehdessä Näkökulma-palstalla 14.10.2014.
 • Manka, M.-L. 2014. Työhyvinvoinnista uutta virtaa. Kolumni Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecimissa 130:998-9. http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/uusinnumero;jsessionid=C47886413DD8D1EECE34B04A3F9EBD5B?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo11661
 • Manka M.-L. 2014. Työnilonjulistus 2014. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut. http://youtu.be/qgbm6VjgqRY
 • Manka, M-L. Kolumnistina Pardia Nyt – Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehdessä v. 2013 ja 2014, 2015.
 • Manka, M.-L. Kolumnistina Fingrid Oyj:n asiakaslehdessä. 2013.
 • Manka Marja-Liisa 2012. Hyvän esimiestyön merkitys. Sitrafund. http://http://www.youtube.com/watch?v=w7sBc3SkHkY
 • Manka Marja-Liisa 2012. Inhimillinen tekijä – onneton töissä, onneton ilman työtä. Asiantuntijana. 24.2.2012. http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/tasta-puhutaan/inhimillinen-tekija-onneton-toissa-onneton-ilman-tyota.
 • Manka M-L. 2011. Työnilo –pää(n)asia tai Kaamoksen kimppuun kynä hampaiden välissä. Erityistoimihenkilöt ET:n jäsenlehti tETra 2/2011. 14.
 • Manka M-L. 2011. Työnilon resepti. Varman asiakaslehti 1. Kolumni. 12. http://www.digipaper.fi/varma/65623/
 • Manka M-L. 2011. Recept på arbetsglädje. Varmas kundtidning 1. Kolumn. 12. http://www.digipaper.fi/varma-tidningen/65732/
 • Manka M-L. 2011. Hyviä vai huonoja uutisia? Vakuutuskuntoutus 1. 11. http://www.vkk.fi/VKK_Lehdet/2011-01.pdf
 • Manka M-L ja Olmari S. 2011. Tosiasioiden hyväksyminen on muutoksen alku. Rautatievirkamies 3. 12-15.
 • Ajankohtainen kakkonen, Yle. 8.2.2011. Työpahoinvointi-ilta. Asiantuntijana.
 • Rauhan asialla. TV 1. Asiantuntijana ja sovittelijana. 24.5.2010 alkaen yhteensä 6 ohjelmaa. Tuottaja Susamuru Oy.
 • Manka M.-L. 2009. Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa eniten työuran jatkamiseen. Vieraskynä. Helsingin Sanomat 20.4.2009.
 • Manka M.-L. 2009. Työhyvinvointiosaaminen saatava tutkijoilta käyttöön. Debatti. Kauppalehti. 27.3.2009
 • Manka M.-L. 2009. Muista myös olla jouten. Kolumni. Työeläkevakuutusyhtiö Varma, asikaslehti.1/2009.
 • Varma, asiakaslehti.1/2009.
 • Manka M.-L. 2009. Toivon siivillä. Kolumni. Okay, Finnairin henkilöstölehti 1-2, 2009.
 • Manka M.-L. 2008. Kanssalaiset- ollaan ihmisiksi. Kolumni Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehdessä 3.
 • Manka M.-L. 2008. Ollaan ihmisiksi. Verohallinnon henkilöstölehti Otso. 3. 26-27.
 • Manka M.-L. Kolumnistina Aamulehden Asia-liitteessä 11/2007 – jatkuu ( 5 kolumnia/vuosi)
 • Manka M.-L. Kolumnistina Kangasalan Sanomissa vuodesta 2004, jatkuu. (8 kolumnia/vuosi)
 • Manka M-L. 2007. Julistettakoon työrauha. Vieraskynä. Varma. Työeläkeasioiden erikoislehti 2. 14.
 • Manka M.-L. Pieni kaaos ei ole pahaksi. Alio Aamulehdessä 30.5.2007.
 • Manka M.-L. 2007. Muutostilanne vaatii työrauhaa. Ilmatieteen laitoksen henkilöstölehti Puhuri. 3. 9.
 • Manka M-L. 2007. Kirjastokanava. Esimiestyö ja johtaminen. Neljä luentoa netissä teemoina Työhyvinvoinnin edistäminen, Asiantuntijaorganisaation johtaminen, Osaamisen johtaminen ja Kuinka esimies jaksaa päivästä toiseen. (á 15 min.) Ohjaus Arto Tuominen. Yhteistyössä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa.
 • Manka M.-L. 2006. Tiikerinloikka työniloon. An article published Terveydenhoitaja 4-5/2006. Suomen Terveydenhoitajaliitto. 8-11.
 • Manka M.-L. Kolumnistina Kangasalan Sanomissa v. 2004 alkaen.( noin 8 kertaa vuodessa), jatkuu.
 • Manka M.-L. 2004. Kutsu kaaoksen kesyttämistalkoisiin. Tampereen kauppakamarilehti. Näin sen näin. Lokakuu. 37.
 • Manka, M-L. 2003. Uudet verkosto-organisaation vuorovaikutuksen tavat – nouseeko näkeminen arvoonsa? An article published in Työn tuuli 2/2003. Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry. 37-44.
 • Manka M-L. 1998. Oman elämän herraksi -hallinnasta lisää voimavaroja työelämään, Työn Tuuli Journal of Henry ry. Työn Tuuli.11-20.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone