Työnilonjulistus 2018: Onnistumme yhdessä – kippari säädelköön höyryä

Työniloa tarvitaan edelleen. Haaskaamme suotta voimiamme työpaikkakiusaamiseen, jopa vuosia jatkuneeseen. Luottamus rakoilee: metronkuljettajat kokevat, ettei heihin luoteta. Kehitettäköön työhyvinvointia: onnistumme yhdessä, kippari säädelköön höyryä. Työnilonjulistus 2018 tässä, ole hyvä.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Homo technicus

”Pysyköön filosofia teknologian tasolla. Pysyköön myötätunto kykyjemme tasalla. Ja olkoon muutoksen moottorina rakkaus, ei pelko. ” Automaattipuhelin pelotti Aunen baarin istujia -70 -luvulla. Se tuntuu nyt hassulta. Entä implantit, joita pian olemme täynnä? Motiivilehti 1/2018

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Tiikerinloikka työniloon

Uusi Työkunto – tiikerinloikka työniloon -kehittämishanke alkoi pyöriä päässäni twitter-keskustelussa. Eritoten se seikka, että kehittäminen on kokonaisvaltaista, pienelläkin alueella  kehittäminen on tärkeätä, koska se voi poikia kehittämistä muillekin alueille. Muistelin metallipajaa, jossa saatiin aikaan hyviä tuloksia aloittamalla yhdessäliikkumista ja ravinnontarkkailua. Yhdessäolemisen seurauksesta myös työmenetelmät kehittyivät. Ohessa on raportti, jonka sivuilta 58-63 kerrotaan tarkemmin, mitä tehtiin ja minkälaisin tuloksin. Lue lisää

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Yritysjohtajan nahanluonti

Pasi Sillanpään huikea kehityskertomus toi mieleeni erään luentotilaisuuden. https://www.rapport.fi/journalistit/pasi-sillanpaa/sivupolut-tekivat-elamasta-kauniin.

Puhuin ”hiostajista”, stressin aiheuttajista. Kiireestä, joka pakottaa juoksemaan. Täydellisyyden tavoittelusta, minkä vuoksi voimme vain harvoin olla tyytyväisiä omaan itseemme. Miellyttämisestä, jolloin tarvitsemme koko ajan toisten hyväksynnän teoillemme, tulemme liian kilteiksi. Vahvuudesta, mikä panee yrittämään läpi harmaan kiven. Lopussa yleisön joukossa ollut noin 50 -vuotias mies pyysi puheenvuoron. Lue lisää

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone